O nama

    Osnovna škola “Boško Buha” Pljevlja  počela je sa radom 10. oktobra 1955. godine pod nazivom Druga osnovna škola. Kako je izgradnja školske zgrade trajala sve do 1961. godine, Škola je registrovana 30. marta iste godine. Sadašnje ime je dobila 20. decembra 1966. godine, na prijedlog kolektiva Škole i po odluci Skupštine opštine Pljevlja. kada je počela sa radom, škola je imala 700 učenika, raspoređenih u 23 nastavna odjeljenja, sa kapacitetom od dvanaest učionica, da bi školske 1966/67. godine broj čenika narastao čak na 1767 i 48 nastavnih odjeljenja. Tako visok priliv učenika uslovio je izgradnju novog krila školske zdrade sa desetak učionica, ali i potrebu izgradnje Treće osnovne škole koja danas nosi ime OŠ “Salko Aljković”, tako da je 1979. godine izvršena preraspodjjela učenika. U sastavu Matične škole rade i dva Područna odjeljenja – na Ilinom Brdu i Kominima.

Advertisements